- Bussene bør få festeanordning

Lavgulvsbusser er bra, men nå må også en festeanordning for rullestoler inn, mener handikapleder.