- Smaker av overformynderi

Fra 1. juni er det ulovlig å røyke på kafeer, restauranter, puber,nattklubber og andre utesteder.