- Hadde det veldig godt på Waisenhuset

— Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene av Waisenhuset. For meg var det et veldig godt sted å være, sier «Bjarne» som var der fra 1951 til 1968.