Tillitsvalgt venter reaksjoner

Hovedtillitsvalgt Stein Torjusen ved Stavanger politistasjon tror det internt vil komme sterke reaksjoner på Sefo-rapporten.