Lettet Sønderland

Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt uttrykker lettelse etter å ha fått innsyn i innstillingen fra Sefo.