- Gjesdal brukte ei mindre sikker løysing

Noteby skisserte to løysingar for skråninga ut mot E39. Begge vart forkasta til fordel for ei ny løysing frå Albert Ølnes. — Denne er meir sårbar i forhold til utføringa, meiner Sven Kristian Goa i Multiconsult.