Sola kommunes flyktninge-nei til statsråden

Solas nei til å følge den forhandlede og innbyrdes fordelte flyktningkvoten for Nord-Jæren, går nå til Erna Solberg.