Studenter rundstjålet

Sosionomstudentene forlot bare klasserommet i 20 minutter, men det var all den tiden tyvene trengte.