Helgen da sauene har forrang

Over tusen sauer meies årlig ned i trafikken. Forhåpentligvis slipper det store drivet mellom Suleskard og Kvæven i Øvre Sirdal helskinnet fram i morgen.