Mangler 174 omsorgsboliger

Kommunene i Rogaland trenger 174 flere boliger for folk medpsykiske lidelser enn det sentrale myndigheter er villig til å gifylket vårt.