Konsulent-kritikk mot oppvekstavdelingen

I en evaluering av Stavanger kommunes store omorganiseringsprosjektrettes skarp kritikk mot avdelingen for oppvekst og levekår.Konsulenten antyder at ledelsen bør fornyes.