300 nye boliger ved Vistestranden

Vestre Goa ved Vistestranden er det nye utbyggingsområdet for boliger i Randaberg. Det er planlagt 300 nye rekkehus og leiligheter.