Garborg- manus tilbake til Time

Ei skjør og gul originalside frå Arne Garborgs «Knudaheibrev» er komen heim til Time. Frå Hardanger.