Kuttar leidningar

Om få veker skal 10 hushald på Utsira få kutta sitt straumtilførande samband til resten av Norge og Europa. Ved hjelp av vind og hydrogen skal el-kraft produserast på øya.