Bondevik lukter på oppdrettstorsk

Statsminister Kjell Magne Bondevik og regjeringen vil vite mer om Rogalands satsing på torsk og andre fiskeslag med hvitt kjøtt.