Eldre flyttar inn 1. mai

Som kjent har kommunens nyaste omsorgssatsing, Lunde II, stått ferdig, men tom, ei god stund allereie. Kommunen hadde i fjor haust ikkje pengar til å setja i gang drifta.