Eldre rammes av budsjettkutt

Mange tror kanskje at dobbeltrom er et tilbakelagt kapittel i Stavanger kommune. Der tar de feil.