Bygde fem hus, 21 hytter

Suldal har snart like mange fritidsboliger som hus. I hele Suldal ble det bare bygget fem boliger i fjor. Til sammenligning godkjente byggesakskonsulent Ole Martin Dahle 21 hytter. Det er bunnotering for hus, og en halvering av hyttebyggingen.