100 viktige dager i sentrum

Den nye styringsgruppen for Stavanger sentrum har ansatt Lasse Bjerved som prosjektleder. Gruppen får 100 dager til å lage en handlingsplan for sentrum.