Flere brannfeller i Sandnes kulturhus

Flere steder i kulturhuset er brannsikkerheten så dårlig atpublikum ville fått problemer med å komme seg ut under en brann.Det viser en ny rapport fra selskapet Norconsult.