Politifolk vitner i erstatningssak mot Time kommune

En 35 år gammel kvinne fra Jæren krever erstatning fra Time kommune for manglende oppfølging fra barnevernet etter barndom fylt med vold og mishandling fra far.