Brann i vedlager

Et redskapshus og vedlager på Oftedal i Sirdal brant i natt.