Flasket opp på Opel

— Jeg er flasket opp på Opel, proklamerer Sven Kvia jr. og speider ut mot motorveien fra sitt kontor i etasjen over nybilhallen på Lura.