Nytt kontor for voldsofre

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre tilbyr gratis hjelp tilalle som har vært utsatt for kriminalitet.