Aftenbladet forsinket

Aftenbladets morgenproduksjon på Forus var sterkt forsinket tirsdagmorgen på grunn av elektriske problemer med trykkpressen.