Solasplitten må sør

Den nye hovedveien mellom Sola og Stavanger skal i minst mulig grad komme i konflikt med landbruksinteresser og grøntområder, derfor blir søndre alternativ valgt. Det har Miljøverndepartementet bestemt.