Legger ned dagtilbud til eldre

Levekår må spare mer enn 10 millioner kroner i år. Ett av forslagene er å legge ned dagtilbud for eldre.