Fylkesmannen: Suldal har gjort ulovleg skjenkevedtak