Gambler med å krysse sperrelinjer

Bomringen på Nord-Jæren taper anslagsvis 8000 kroner dersom stasjonen på Motorveien ikke fungerer én time.