Stenger for farlig gods i utfartshelger

Fylkesutvalget med nytt vedtak for å begrense ferjekøene.