En telefonsamtale kan bety alt

— Ring til hverandre i julen, er oppfordringen fra Kirkens SOS.