• FOTO: Randi Mydland

Ny giv for Sokndals-dagene

Ingen skal beskylde Sokndalsdagene for defensivt program dette året.