• Katrine Nordli, Aftenposten

1100 tilfeller av brystkreft funnet

Det er ny fagstrid om nytten av mammografiscreening. Men årlig har rundt 100 rogalandskvinner fått hjelp fordi man fant kreftsvulsten tidlig ved hjelp av screeningprogrammet.