• Skuletomta på Bø er 21,3 dekar, og skal romma 92 bustader i blokker og rekkehus. Dei er teikna inn midt i denne illustrasjonen frå Rambøll. FOTO: Knutsen, Kjell Arne

Bø skule skal bli 92 bustader

Snart skal gamle klasserom og leikeplass bytast ut med leiligheter og rekkehus. Folk skal bu stadig tettare på Nærbø.