Hana kirke venter innrykk

Gudstjenesten er ikke uforanderlig. Folk kommer langveisfra til Hana kirke for å oppleve det.