Statkraft går til sak mot Saudefaldene

Statkraft og Elkem-eide Saudefaldene går nå til retten for å få løst en konflikt om ansvars— forholdene ved oppgraderingen av rørgatene ved tre kraftstasjoner.