Heller bowling enn røyk og alkohol

Over halvparten av 8. klassingene på Harestad skole er med på det rusforebyggende tiltaket «Sterk og Klar».