• Denne steinen skaper hodebry for Ryfast-utbyggingen. Den skal veie rundt 100 tonn, som krever en helt spesiell løfte-kran. Stein Halvor Jupskås

Ørnasteinen kan være for tung til å flytte

Og hvis den skal flyttes, kan deler av turveien rundt Mosvatnet måtte legges om.