Endeleg er tidlegpotetene her

I hellinga mot søraust har dei grodd seg store, med Hafrsfjorden som varmemagasin. Potetene på Risa er klare for middags— bordet ei veke seinare enn i fjor.