• Kristian Jacobsen

Vil gjøre parkering dyrere i sentrum

Det kan bli dyrere å parkere i sentrumskjernen. Avgiftene blir foreslått satt opp, og anledningen til gratisparkering blir innskrenket.