- Vi lever fra 8 til 15

Det er mangel på døvetolker i fylket. Og de som finnes får bare virke innenfor normal arbeidstid. Overtidsbudsjettet til fylkes— trygdedirektøren er nemlig skrapt.