- Råtten fisk gir oss dårlig rykte

Elendig torsk fra Hammerfest ødelegger for Rogaland, men Fonn Egersund tror at kvalitet og gode kundeforhold betyr mest for ryktet.