Analyse viser forskjell

Tou-pils fra Forus og Gjelleråsen er ikke det samme. Det viser enanalyse ved Norconserv. 15. august flyttes produksjon fra Forus.