Risikerer seks års forvaring

En sandnesmann (26) står tiltalt for å ha skamfert kona si under særdeles skjerpende omstendigheter.