• Hans J. Johansen

Lang ventetid i sikkerhetskontrollen på Sola