Strand ut på frierføtter

Ordfører Odd W. Bøe i Strand skal gå på frierføtter til Forsand og Hjelmeland. I går fikk han i oppdrag av Strand formannskap å føre uformelle drøftinger med de to nabokommunene med sikte på framtidig sammenslåing.