• "Herlige Hå" syng Nærbørevyen sitt gospelkor idet dei samlar seg rundt den nye rådmannen. Frå venstre Ingeborg Sofie Nærland, Rita T. Håland, Kari Anne Håland (bak), Liv Margot Sviland som rådmann, Solveig Aanestad og Tove Valdeland. Kristian Jacobsen

Hå-gospel, hengjebryst og sinte mann

Med jamne mellomrom dukkar eitt av dei to revylaga på Nærbø opp på scenen. Denne gongen er det veteranen Nærbørevyen som er klar.