• Fjellet over tunnel-opningen i Sirevåg er no sikra. reidun gudmestad

Sirevåg-tunnel måtte sikrast mot ras

Då oppsynsmann Edmund Birkeland fekk beskjed om at det var sprekk i fjellet over tunnellopningen i Sirevåg, vart han bekymra. No er lange boltar sett inn i fjellet for å halda det på plass.