• Ordfører Frode Fjeldsbø hilser styrkeløfteren Synne Valentinsen velkommen til nyttårsmarkering i Gjesdal for første gang. Faren, Sigve (t.h.), er veteran i dobbelt forstand. 25 ganger har han fått påskjønnelse for sine prestasjoner i styrkeløft. I bakgrunnen varaordfører Tor Eivind Moss i samtale med Høyres comeback-kid, Henry Tendenes. Egil Ø. Nærland

Han lover 11.300 gjesdalbuer stor innflytelse

Ordfører Frode Fjeldsbø håndhilste på hver eneste en av de rundt 180 som ville høre hans nyttårstale. Der lovet han samtlige 11.300 gjesdalbuer stor innflytelse — særlig i spørsmålet om kommunegrenser.