• Denne bygda vil bli inspirator og eksempel for andre. Tommy Ellingsen

Vil bli meir enn "grøna bygdo"

Undheim har lenge vore kalla den "grøna bygdo". No har gruppa som kallar seg Undheim 2020 kalla inn til folkemøte. Dei har også eit stort spørsmål til lokalpolitikarane.